МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

НОВИНИ КОЛЕДЖУ

Вступайте в ДНУ!

Детальніше...

День відкритих дверей

Детальніше...

Інформація щодо звернень студентів

Детальніше...

Підготовчі курси

Детальніше...Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

є державним вищим навчальним закладом освіти другого рівня акредитації відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії (затверджено колегією Міністерства освіти України від 26.05.93 р., протокол № 12/2 ). Як структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Машинобудівний коледж включений до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, з присвоєнням ідентифікаційного коду 04601908 (без права юридичної особи). Місце знаходження коледжу: 49081, Україна, м. Дніпро, вул. Бердянська, 5, телефон (056) 375-71-52. Основними напрямами діяльності коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців для галузей машинобудування та економіки згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії AE № 527895 від 09.02.2015р.

Навчально-лабораторна база коледжу розміщується у трьох навчальних корпусах загальною площею 16578 кв. м , в т.ч. навчальна площа складає 10662 кв. м.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі обладнані навчальні кабінети - 41, лабораторії - 4, комп’ютерні класи - 7, мультимедійні класи - 2, спортивні зали -2, спортивний майданчик, стрілецький тир, навчально-виробничі майстерні, актова зала, бібліотека з читальною залою, їдальня тощо. Навчальні кабінети обладнані відповідно до сучасних вимог, лабораторії оснащені приладами і комп’ютерною технікою.

До структури коледжу ввійшли машинобудівне, економічне та підготовче відділення. Навчально-виховний процес здійснюють 42 педагогічних працівників, які об’єднані в 3 предметних та 5 циклових комісіях. Пріорітетним напрямом діяльності педагогічного колективу є вдосконалення якості підготовки фахівців. Для забезпечення освітньої діяльності створені такі служби коледжу: практичного психолога, фізичного виховання, охорони праці, бухгалтерія, відділ кадрів, юридичний відділ, господарський відділ.

Станом на 01.10.2017р. контингент студентів коледжу складає 405 осіб за денною формою навчання. За бажанням студенти коледжу можуть навчатися за двома спеціальностями. Свідченням високого рівня теоретичних знань і практичних умінь студентів є призові місця на міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, а також перемога в Міжнародному студентському конкурсі “Майбутні Аси комп’ютерного моделювання”.

Патріотичному, естетичному та фізичному вихованню студентів сприяє іх участь в аматорських гуртках, спортивних секціях, тематичних виховних годинах, студентських конференціях, конкурсах, екскурсіях.

В коледжі створена та діє система студентського самоврядування, яка сприяє розкриттю творчого потенціалу молоді, її культурного, інтелектуального, морального та фізичного розвитку.